کارکنان دانشکده

نام: حسن حبیبی نیا
سمت: خدمات
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: رضا جنگی
سمت: انتظامات
تلفن: 36433151
محل کار: پردیس اصلی دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: هاشم خلخالی
سمت: خدمات
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: بهرام آقانژاد
سمت: انتظامات
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: رقیه ولیزادگان
سمت: کتابدار
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: اسماعیل گلصنملو
سمت: کارپرداز
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: لیلا کرانی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 36433423
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:136  این هفته:2542  این ماه:9748  امسال:152774