اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی

نام: دکتر جواد عبدالحسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری معماری ـ مسکن
شماره تلفن: 04436433151
نام: مهندس رضا فتح الهی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
شماره تلفن: 04436433151
نام: مهندس مسعود دانش
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ سازه
گروه آموزشی: عمران

m.danesh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.danesh

شماره تلفن: 04436433151
نام: دکتر امین ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی
گروه آموزشی: عمران

a.iraji@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.iraji

شماره تلفن: 04436433151
نام: دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی - آنالیز
شماره تلفن: 04436433151

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:61  این هفته:5887  این ماه:14601  امسال:130085