اعضای هیات علمی گروه عمران

نام: مهندس مسعود دانش
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ سازه
شماره تلفن: 04436433151
نام: دکتر امین ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: 04436433151
نام: دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی - آنالیز
شماره تلفن: 04436433151

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:161  این هفته:4000  این ماه:15596  امسال:133130