اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر مینا قنبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: 04436433151
نام: مهندس رضا فتح الهی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=328&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 04436433151

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:322  این هفته:2265  این ماه:7311  امسال:121244