بدینوسیله به استحضار دانشجویان روزانه محترم متقاضی خوابگاه می رساند، پیش ثبت نام  خوابگاه ها برای سال تحصیلی 99-98  از ساعت 10 مورخ 98/2/7 آغاز خواهد شد.

 

تذکر1: با توجه به ظرفیت محدود خوابگاه ها در صورت تکمیل ظرفیت هرکدام از خوابگاه ها، آن خوابگاه از لیست خوابگاه های قابل انتخاب بصورت خودکار حذف خواهد شد.

 

تذکر2: پیش ثبت نام (درخواست) خوابگاه ها برای دو نیمسال تحصیلی بوده، واین مرحله صرفاً جهت انجام پیش ثبت نام (درخواست) خوابگاه می باشد و پس از بررسی و تایید درخواست ها توسط کارشناسان اداره امور خوابگاه ها،  نحوه و زمان انتخاب اتاق و هم اتاقی(در خوابگاه های ملکی و استیجاری) متعاقباً از طریق همین سامانه طی اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.

 

تذکر3: در صورت پیش ثبت نام (درخواست) خوابگاه از طریق نام کاربری دانشجو، خوابگاه و هزینه سکونت برای سالتحصیلی مورد نظر، به نام دانشجو ثبت گردیده و دانشجو ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

 

توجه مهم:  درصورت عدم تمایل به سکونت با وجود  پیش ثبت نام (درخواست) خوابگاه، دانشجو ملزم به اطلاع رسانی انصراف از سکونت در مدت زمان 10 روز از تاریخ شروع ترم تحصیلی بوده و در صورت عدم مراجعه به اداره امور خوابگاه ها جهت ثبت انصراف، خوابگاه و هزینه سکونت برای سالتحصیلی مورد نظر، به نام دانشجو ثبت و دانشجو ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

 

همچنین لازم بذکر است در صورت عدم اقدام بموقع دانشجو جهت انجام  پیش ثبت نام (درخواست) خوابگاه، این امر به منزله انصراف از درخواست خوابگاه برای سالتحصیلی جاری بوده و اداره امور خوابگاه ها هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت،  لذا دانشجویان بایستی در انتخاب  خوابگاه در سامانه امورخوابگاه ها در زمانبندی مقرر کمال دقت را داشته باشند.

 

تذکر4: از دانشجویان محترم تقاضا می گردد به دلیل عدم امکان جابجایی خوابگاه پس از ثبت خوابگاه در مرحله پیش ثبت نام ( در مرحله انتخاب اتاق و همچنین در طول سالتحصیلی)، لذا نهایت دقت را در انتخاب خوابگاه مورد نظر در مرحله پیش ثبت نام داشته باشند.

 

تذکر5: در مرحله انتخاب اتاق و هم اتاقی (در خوابگاه های ملکی و استیجاری که پس از اتمام زمانبندی مرحله پیش ثبت نام  طی اطلاع رسانی آغاز خواهد شد) دانشجویان فقط قادر به انتخاب هم اتاقی از خوابگاهی که در مرحله  پیش ثبت نام انتخاب کرده اند خواهند بود.

 

تذکر6: دانشجویان دانشکده ادبیات  برای پیش ثبت نام صرفاً نسبت به انتخاب خوابگاه های سطح شهر(که دارای پسوند -شهر در نام خوابگاه می باشد) و دانشجویان دانشکده غیرادبیات صرفاً خوابگاه های داخل دانشگاه(که دارای پسوند -نازلو در نام خوابگاه می باشد)از لیست خوابگاه های مجاز اقدام نمایند.درغیر اینصورت توسط کارشناس مربوطه به یکی از خوابگاه های مجاز انتقال داده خواهند شد. لذا از دانشجویان محترم خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی در مرحله انتخاب اتاق و هم اتاقی، نهایت دقت را در این امر داشته باشند.

 

تذکر7: پس از طی مراحل کامل ثبت نام(پس از اتمام زمان پیش ثبت نام و تاییدنهایی پیش ثبت نام (درخواست) توسط اداره امور خوابگاه ها) هزینه خوابگاه های ملکی از طریق سامانه صندوق رفاه (در صورت مشاهده مبلغ صفر در قسمت هزینه سکونت) و خوابگاه های استیجاری، از طریق سامانه امور خوابگاه ها (قسمت عملیات دانشجو > پرداخت بدهی های خوابگاه) طی اطلاع رسانی ، قبل از شروع ترم، قابل پرداخت خواهد بود.(پرداخت هزینه خوابگاه قبل از مراجعه حضوری به خوابگاه جهت سکونت الزامی است).

 

توجه: ثبت نام خوابگاه های خودگردان شامل پیش ثبت نام نخواهد بود.

 

(پرداخت شهریه تمامی خوابگاه ها اینترنتی خواهد بود، لذا از پرداخت اجاره بها به هر طریق دیگری جداً خودداری فرمائید).

واگذاری و سکونت در خوابگاه در سالتحصیلی بعد منوط به واریز اجاره بهای ترم  های گذشته، جاری و ترم آینده ( پیش ثبت نام شده )خواهد بود.

نحوه پیش ثبت نام خوابگاه ها برای سالتحصیلی 99-98

 

گروه آموزشی: 
دانشکده