برگزاری دوره آموزشی حضوری "نسیم رحمت " به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی خوی

زمان : از روز دوشنبه 98/02/16 از ساعت 13 الی 13:30   (قبل از اقامه نماز ظهر و عصر)

مکان : نمازخانه دانشکده

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

گروه آموزشی: 
دانشکده