در این جلسه که در تاریخ 98/04/18 در محل دانشکده فنی مهندسی خوی با حضور آقای دکتر کبیری نماینده محترم شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر حب نقی ریاست محترم دانشگاه ارومیه و آقای دکتر تیموری معاون محترم سیاسی فرماندار خوی برگزار شد مسائل مختلفی از جمله جذب هیئت علمی، استقلال دانشکده، راه‌اندازی رشته های جدید و ... مورد بررسی قرار گرفت.

گروه آموزشی: 
دانشکده