شرایط تسهیل ارسال مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1400-1399 بر اساس فراخوان دانشگاه

                                                                                   بسمه تعالی

 

شرایط تسهیل ارسال مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1400-1399 بر اساس فراخوان دانشگاه

 

با توجه به رعایت اصول ایمنی برای مقابه با بیماری کووید -19 ، متقاضیان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دوره دکتری بر اساس آیین نامه وفراخوان دانشگاه تا تاریخ 31/02/1399 فرصت دارند مدارک لازم را ازطریق پست پیشتاز حدّاکثر تا تاریخ 31/02/1399 به دفترهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صندوق پستی 165 کد پستی 51818-57561 ارسال نمایند.

 

دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 951 سایر دانشگاههای دولتی در صورت واجد شرایط بودن بر اساس آیین نامه و فراخوان دانشگاه همانند متقاضیان دوره دکتری از طریق پست تا تاریخ 31/02/1399  مدارک خود را به آدرس دانشگاه ارسال  نمایند.

 

دانشجویان کارشناسی ورودی 951 و942 متقاضی پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در صورتیکه بر اساس آیین نامه وفراخوان دانشگاه حائز شرایط باشند پس از تکمیل فرم فراخوان به آدرس ذکر شده با پست ارسال نموده یا به شماره 09226703776 آقای جلیل فرخی با واتساپ یا با آدرس ایمیل j.farrokhi@urmia.ac.ir ارسال نمایند. پرداخت هزینه شرکت در فراخوان دوره کارشناسی به کارشناسی ارشد شامل دانشجویان دانشگاه ارومیه نمی باشد و متقاضیان سایر دانشگاهها برای دوره کارشناسی ارشد ودوره دکتری ملزم به پرداخت هزینه حق شرکت در فراخوان می باشند. در صورت نیاز با شماره 78-88-(32755298) داخلی 122 تماس بگیرند.

گروه آموزشی: 
دانشکده