برای ارتباط با حوزه معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی خوی، ارسال

درخواست و هرگونه سوال آموزشی با یکی از ایمیل های زیر در ارتباط باشید و از

ارسال پیام از طریق تلگرام و سایر ایمیل ها و پیام رسان ها خودداری فرمائید:

edepkhoy@urmia.ac.ir

edkhoy@urmia.ac.ir

در ایمیل ارسالی نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و نوع درخواست ذکر شود.

گروه آموزشی: 
دانشکده