به اطلاع دانشجویان مشروطی و سنوات گذشته می رساند از آنجایی که دانشجویان با شرایط فوق از امکانات رفاهی صندوق رفاه دانشجویی از جمله (خوابگاه-وام-رستوران) محروم می باشند. جهت اسکان فقط میتوانند در خوابگاه خودگردان و جهت رزورو غذا نیز همانند دانشجویان شبانه از امکانات فوق بهره مند شوند.