فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش پذیرفته شده

دانشگاه محل پذیرش

1

محمدعلی لطفی

مهندسی عمران ـ سازه های دریایی

علم و صنعت ایران

2

فرشید احمدیان

مهندسی عمران ـ حمل و نقل

علم و صنعت ایران

3

سعید طباطبایی

مهندسی عمران ـ سازه های دریایی

علم و صنعت ایران

4

سیدمحمد سیداحمدی

مهندسی راه آهن

علم و صنعت ایران

5

امیر محمدکریمی

مهندسی راه آهن

علم و صنعت ایران

6

ارسلان صالح زاده

مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

علم و صنعت ایران

7

رضا قاسمی

مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

علم و صنعت ایران ـ نور

8

اسلام همرنگ

مهندسی عمران ـ حمل و نقل

تربیت مدرس

9

میلاد حسینی

مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

امام حسین (ع)

10

احمد حق گو

مهندسی عمران ـ محیط زیست

صنعتی انوشیروان بابل

11

ابوالفضل تیموری

مهندسی عمران ـ سازه

صنعتی انوشیروان بابل

12

سعید کارگر

مهندسی عمران ـ سازه

محقق اردبیلی

13

مهران اصغرپور

مهندسی عمران ـ سازه های هیدرولیکی

محقق اردبیلی

14

عباس شمسی دوست

مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

صنعتی قم

15

حمیدرضا رزاقی

مهندسی عمران ـ محیط زیست

صنعتی قم

16

علی فیضی

مهندسی عمران ـ سازه

اراک

17

رضا اخترتاتار

مهندسی عمران ـ سازه

خوارزمی

18

ابوالفضل شهبازی

مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

خوارزمی

19

سعید علیزاده

مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

تبریز

20

محبوبه رجبی

مهندسی عمران ـ سازه های هیدرولیکی

زنجان

21

یونس آذریون

مهندسی عمران ـ راه و ترابری

ارومیه

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:309  این هفته:2252  این ماه:7298  امسال:121231