دانشجويان عزيزجهت ثبت نام براي بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به امور فرهنگي مراجعه نمايند.

 

مهلت ثبت نام تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه  6 ارديبهشت مي باشد.

ضمنا به دليل محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند.

زمان حركت برادران از خوي به اروميه :  مورخ 14/2 /96     ساعت 18  از مقابل درب خوابگاه وليعصر

زمان حركت خواهران از خوي به اروميه :  مورخ 13/2 /96     ساعت   18  از مقابل درب خوابگاه

     

تاريخ حركت برادران :14 ارديبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء از نازلو مقابل مسجد دانشگاه اروميه

تاريخ حركت خواهران:13ارديبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء نازلو مقابل مسجد دانشگاه اروميه

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:19  این هفته:5845  این ماه:14559  امسال:130043