دانشجويان عزيز جهت تهيه بليط استخر شناي مجموعه ورزشي شادي آور به امور فرهنگي مراجعه نمايند

 

 

ساعت كار استخر شادي آور

 

 

 

شنبه

 

بانوان

 

18-15 ساعت

 

يكشنبه

 

آقايان

 

15- 30/8 ساعت

 

دوشنبه

 

بانوان

 

18-15 ساعت

 

سه شنبه

 

آقايان

 

15- 30/8 ساعت

 

چهارشنبه

 

بانوان

 

18-15 ساعت

 

پنج شنبه

 

آقايان

 

15- 30/8 ساعت

 

جمعه

 

آقايان

 

15- 30/8 ساعت