هشتمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)، توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز خوی برگزار شد. این رویداد روز چهارشنبه 96/12/16 در دانشگاه پیام نوری خوی برگزار گردید.
دانشجویان دانشکده فنی مهندسی خوی ضمن حضور فعال در این رویداد، به ارائه ایده های خود پرداختند.