بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به هماهنگی های بعمل آمده از طرف اتوماسیون دانشکده با دانشگاه ارومیه، مقرر گردید دانشجویانی که موفق به دریافت صبحانه روز یکشنبه 23/2/97 نشده اند، روز چهار شنبه مورخه 26/2/97 راس ساعت 8 صبح، با کارت دانشجویی صبحانه خود را دریافت دارند. بدیهیست در صورت عدم موفقیت برای دریافت بسته مربوطه به هر دلیلی، امکان بعدی دریافت میسر نخواهد بود.

 

اتوماسیون دانشکده فنی خوی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:151  این هفته:1743  این ماه:8980  امسال:149223