دکتر جواد مرسلی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی به عنوان داور برجسته مجلات معتبر

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS(Q1, If 3.2)
وELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH(Q2, IF 2.3)

انتخاب شده است.

مجلات International Journal of Electrical Power & Energy Systems و Electric Power Systems Research از مجلات برجسته رشته برق گرایش سیستم­های قدرت بوده و در برگیرنده مقالاتی در زمینه فن­آوری­های بهره­برداری، تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، مدل­سازی عناصر، طراحی، تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم­های قدرت مدرن و کاربرد آن­ها در سیستم­های انرژی می‌باشند.  

دکتر جواد مرسلی دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه تبریز و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی است و از سال 2015 تا کنون داوری مقالات متعددی را در مجلات فوق و سایر مجلات بر عهده داشته است.