مـراســم معــارفـه دانشـجویـان جـدیـدالـورود ساعت 14 الی 16روز یکشنبه مــورخ  29/7/97 در سـالن اجتماعات دانشـکده فنـی و مهندسـی خوی برگزار خواهد شد.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:28  این هفته:1539  این ماه:6869  امسال:121970