اطـلاعـیـه هـا

تفکیک گروه آموزشی دانشکده به سه گروه   با توجه به مصوبات هیات امنا و هیات... ادامه مطلب
دکتر عباس زاده.........abbaszadeh.kh@iaukhoy.ac.ir دکتر دادرسی... ادامه مطلب
تقویم آموزشی دانشگاه
 راهنمای ثبت نام و نحوه حضور در کلاسهای مجازی دانشکده را از لینک زیر... ادامه مطلب

نفرات برتر گروه

رتبه اول ورودی 98 کارشناسی مکانیک
رتبه دوم ورودی 98 کارشناسی مکانیک
رتبه سوم ورودی 98 کارشناسی مکانیک