اطـلاعـیـه هـا

تفکیک گروه آموزشی دانشکده به سه گروه   با توجه به مصوبات هیات امنا و هیات... ادامه مطلب
دکتر عباس زاده.........abbaszadeh.kh@iaukhoy.ac.ir دکتر دادرسی... ادامه مطلب
تقویم آموزشی دانشگاه
 راهنمای ثبت نام و نحوه حضور در کلاسهای مجازی دانشکده را از لینک زیر... ادامه مطلب