اعضای هیات علمی دانشکده فنی‌ و مهندسی خوی

دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
عمران
مدرک و رشته تحصیلی دکتری ریاضی - آنالیز
شماره تلفن
36433151(داخلی 12)
دکتر امین ایرجی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
عمران
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی
شماره تلفن
36433151(داخلی 30)
دکتر مینا قنبری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مکانیک
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی مکانیک
شماره تلفن
36433151( داخلی 24)
دکتر جواد مرسلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی برق قدرت
شماره تلفن
36433151(داخلی 25)
دکتر مسعود دانش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
عمران
مدرک و رشته تحصیلی دکترای تخصصی مهندسی عمران ـ سازه
شماره تلفن
36433151(داخلی 34)
دکتر میثم جلیل خانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
عمران
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی عمران-سازه
شماره تلفن
36433151( داخلی 41)
دکتر فرزاد محمدخانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مکانیک
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
شماره تلفن
36433151(داخلی 23)
دکتر قنبر آذرنیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی برق مخابرات
شماره تلفن
دکتر صابر بهکامی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر سجاد پیربوداقی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
عمران
مدرک و رشته تحصیلی دکتری مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
شماره تلفن

Pages