به اطلاع دانشجویان گرامی بویژه ورودی های جدید 99 می رساند کلاس های

دروس عملی از جمله تربیت بدنی 1 و 2 بصورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیک برگزار می گردد.

لطفا جهت آگاهی از برنامه گروهبندی ها و اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مجازی مراجعه نمایید.

با تشکر ابولفضل امامی شماره تماس ضروری 09141641024

گروه آموزشی: 
دانشکده