برای ارتباط با گروه آموزشی دانشکده و حوزه معاونت آموزشی با ایمیل های زیر در ارتباط باشید
 

edkhoy@urmia.ac.ir

 

از ارسال ایمیل به ایمیل های شخصی مدیر گروه خودداری کنید

گروه آموزشی: 
دانشکده